Författare Lars Mullback:
Titel Anklagelser.
209 sidor
Förlag Hägglunds förlag 1997.
Cirkapris 220 kronor
ISBN 91-7123-064-5.

”Det svenska samhället hade sådan omsorg om det lilla CP-skadade barnet att de vårdade och omhuldade honom så till den milda grad att han långsamt förtvinade och dog. Så går det när habiliteringsteamet är välvilliga fackidioter i stället för människokännare.” Lars Mullback har skrivit en stridsskrift mot den vård han fått som CP-skadad, sedan han i Ungern