Fyra unga par – fyra väninnor från studietiden med sina män – satt tillsammans en nyårskväll i början av sjuttiotalet. De hade alla varit gifta några år. En av de fyra unga väninnorna konstaterade att de inte kände någon som skilt sig. ”Ja, tänk att ingen av oss har skilt sig!” sa en annan. Fem år senare var tre av paren skilda. Den fjärde väninnan blev änka.

Det är Merete Mazzarella, finlandssvensk författare och litteraturprofessor i Helsingfors, som berättar om sin högst personliga erfarenhet av äktenskap, trohet, otrohet och skilsmässa. I den här boken tar hon läsaren med på en resa i litteraturen, en resa bland berättelser om äktenskap och äktenskapsbrott, om närhet och trygghet, om erotik, om trohet och otrohet. Inte minst handlar boken om alla de berättelser som finns om Den Andra Kvinnan (någon Andra Man finns knappt inte, åtminstone inte i litteraturen).

”Det kan tyckas cyniskt att skriva om äktenskapet genom att lägga tyngdpunkten på otroheten, men jag gör det för att jag är förvissad om att det är genom att studera otroheten som vi kan lära oss mest om äktenskapets möjligheter och omöjligheter”, skriver författaren själv i inledningen av boken. För övrigt, konstaterar hon, när det gäller äktenskapet och otroheten har skönlitteraturen långt mer att ge än äktenskapsterapeuterna.

Författare Merete Mazzarella
Titel Otrohetens lockelse.
En bok om äktenskapet
350 sidor
Förlag Forum1997.
Cirkapris 242 kronor
ISBN 91-3711-071-3.