SKÅNE. Sammanslagningen till ett landsting i Skåne fortsätter. Ett stort första steg togs i och med att sjukvården i Malmö stad från och med den 1 januari i år fördes över till Malmöhus läns landsting. Samtidigt slogs sjukvårdsdistrikten i Malmö och Trelleborg samman. Helsingborgsdistriktet har också gått samman med Ängelholm och förts över till landstinget i Kristianstad. Men allt går inte så bra. Försöken att få en ledning för sjukhusen i Malmö och Lund har misslyckats. En projektgrupp ska visserligen se över frågan, men vad det leder till är oklart. ”Det finns en beslutsångest överallt i Skåne, politikerna vågar inte ta beslut mot den lokala opinionen”, säger Karin Rangin, ordförande i Skåneavdelningen.