Författare Lene Martin
Titel  Att mäta syn.
243 sidor.
Förlag Författares bokmaskin/
ordgruppen1997.
(Distribueras av Alcon
läkemedel.)
Cirkapris: 333 kronor.
ISBN 91-7910-074-0.

Boken är avsedd för utbildning i ögonsjukvård. Här beskrivs den fysiologiska bakgrunden, metodik och tolkningsprinciper för de vanligaste undersökningarna av synsinnets delfunktioner. Lene Martin är doktor i medicinsk vetenskap. Som lektor vid Hälsohögskolan i Stockholm undervisar hon blivande ögonsjuksköterskor.