ÖSTERGÖTLAND. Vårdförbundets lokala avdelning i Östergötland kommer att delta på Kvinnor kan-mässan i Norrköping/
Linköping i mitten av maj under rubriken ”Vår kunskap förbättrar vården”. Medlemmar och företrädare i förbundet kommer att hålla miniseminarier om bland annat ”Maktförskjutningar ska ske inom hälso- och sjukvården” och ”Vårdförbundet är ett möjlighets- och mångfaldsförbund”.