Du som är amatörforskare inom området ”Arbetets historia” har nu chansen att söka Folksams ”Gräv där du står-stipendium” för 1998. Totalt 100 000 kronor delas ut till enskild person eller grupp och alla medlemmar i Vårdförbundet kan söka pengar. Projektet, som inte får vara av professionell karaktär, ska utmynna i en skriftlig eller bildmässig dokumentation, till exempel en bok, en fotoutställning eller ett teaterstycke. Du som vill veta mer kan ringa till Gunnar Eriksson på telefonnummer 08–25 34 60 eller skriva till ”Gräv där du står”, Folksam, 106 60 Stockholm. Ansökningstiden går ut den sista mars.