STOCKHOLM. Primärvården i Stockholm ska utvärderas av en parlamentarisk utredning med representanter för alla politiska partier. I direktiven betonas distriktssköterskornas arbete och att man ska titta speciellt på en utveckling av deras arbetsuppgifter. Utredningen ska vara klar i oktober.