Författare Lars Zanderin
och Mats Gu¨nzel:
Titel Arbetsmiljörätt
och rehabilitering.
188 sidor
Förlag LTs förlag 1997.
Cirkapris 410 kronor
ISBN 91-3603-288-3.

Boken ger de grundläggande kunskaperna, visar hur arbetsmiljörätten fungerar och hur den är knuten till andra regler, till exempel miljöskyddslagen, samt hur arbetsmiljörätt och rehabilitering knyts samman.