STOCKHOLM. Inte bara Vårdförbundets lokala avdelning reagerade mot skrivningen i det protokoll som satts samman inom psykiatrin i södra Stockholm och som begränsar de anställdas rätt att tala med pressen. I protokollet står att chefen, Filipe Costa, först ska godkänna skälet till en intervju, när den ska ske och med vem, samt att han ska ha rätt att läsa artikeln innan den går i press. Justitieombudsmannen, JO, anser frågan så viktig att han på eget initiativ bestämt att utreda den. Vårdförbundet har lämnat in en anmälan till JO.