Författare Spri.
Titel Att påverka praxis
– klinisk kemi i primärvården.
99 sidor
Förlag Spri rapport 461 Spri 1998.
Cirkapris: 138 kronor
ISSN 0586-1691

Denna rapport handlar om hur ny kunskap om klinisk kemi i primärvården kan införas och användas. Rapporten redovisar undersökningar från Arvika, Stockholm och Uppsala som visar på effekterna av att utbilda läkare i primärvården i att laborera ”rätt och lagom”. Implementeringen av nya forskarrön måste intensifieras, sägs det i rapporten. Att införa ”allmänläkarkonsulter” som är en länk mellan sjukhusläkare och allmänläkare är ett förslag för att åstadkomma det.