BLEKINGE. Vårdfacket berättade i nummer 2 att flextid införts på den landstingsägda läkarstationen Samariten i Karlskrona, utan att arbetsgivaren först tecknat avtal om detta, samt att det förekommit flera liknande händelser i Blekinge. Arbetsgivaren har nu erkänt sitt misstag på Samariten och gått med på att betala skadestånd till Vårdförbundet.