Vid en rutinkontroll på sjuksköterskans arbetsplats upptäcktes att 450 ampuller av det narkotiska medlet Fortalegesic försvunnit. Vid förhör förklarade sjuksköterskan att hon tagit ampullerna för eget bruk och att orsaken till missbruket var en pressad arbetssituation.

Stölden polisanmäldes. Sjuksköterskan, som arbetat många år på sjukhuset och varit både omtyckt och respekterad, avstängdes först och blev sedan avskedad. Vårdförbundet reagerade mot avskedandet och efter förhandlingar gick arbetsgivaren med på att betala henne 250 000 kronor i avgångsvederlag, motsvarande en årslön.

Att en person som stulit narkotiska preparat och åtalats för detta ska få avgångsvederlag, har väckt stor uppmärksamhet. Många är förvånade över att Vårdförbundet gått in och förhandlat för hennes räkning.

– Jag tycker inte att det är något konstigt. Ingen är skyldig innan hon dömts i domstol. Som fackförbund är vi skyldiga att företräda våra medlemmar på bästa sätt, säger den lokala avdelningens ordförande Ann-Charlotte Nore.

Det här innebär inte att Vårdförbundet agerat i själva brottmålet, stölden. I den frågan har sjuksköterskan en egen advokat. Däremot hjälper förbundet medlemmarna när det gäller den arbetsrättsliga frågan: Hade arbetsgivaren rätt att avskeda henne? Vid förhandlingen kom parterna överens om att det inte fanns tillräcklig grund för avsked.

Borde ha omplacerats
– Vi hävdade att missbruk är en sjukdom och vid missbruk har arbetsgivaren skyldighet att omplacera en anställd, något som arbetsgivaren insåg att han borde ha gjort, säger Ann-Charlotte Nore.

Arbetsgivaren valde då att säga upp henne av personliga skäl och vid uppsägning har man rätt till lön under uppsägningstiden. Det är det hon har fått genom uppgörelsen.

Någon fara för patienter har inte funnits på grund av sjuksköterskans missbruk. Varken chefer eller arbetskamrater har märkt något missbruk och säger att hon har skött sitt arbete på ett utmärkt sätt.