Var tredje anmäld arbetsskada under 1996 – 15 000 personer – berodde på belastningsbesvär. Orsakerna var i första hand påfrestande arbetsställningar och arbetsrörelser, manuell hantering och tunga lyft samt ensidigt upprepat, starkt styrt eller bundet arbete.

För att underlätta förbättringar som motverkar skador har Arbetarskyddsstyrelsen kommit med nya föreskrifter om belastningsergonomi. Föreskrifterna innehåller modeller för hur man ska kunna se om det finns liten eller stor risk för skada och vad man ska titta på för att lösa problem. Det gäller bland annat lyft (som har betydelse för lyft av patienter) och ensidigt arbete (som har betydelse för till exempel biomedicinska analytikers arbete). De nya föreskrifterna träder i kraft den 1 juli i år och kommer att finnas i tryck ganska snart. De kommer senare under våren även att finnas på Internet, på Arbetarskyddsstyrelsens hemsida under rubriken Föreskrifter.