NORRBOTTEN. En omorganisation planeras på Piteå lasarett. BB, förlossningen och gynekologin ska under våren slås samman med kirurgen. Motivet är att spara pengar genom minskad personal och färre vårdplatser. Motståndet från i första hand personalen är dock stor och arbetsgivaren har tvingats gå med på att det inte ska bli några uppsägningar under 1998. Men det finns också en oro för att sammanslagningen med kirurgin är första steget till en nedläggning
av BB.