UPPSALA. Sonja Jansén från Uppsala kommer på halvtid att vara Vårdförbundets representant i det fyrklöversamarbete som pågår mellan landstingen i Uppsala, Västmanland, Dalarna och Gävleborg. Hon kommer att delta i de möten som politikerna och landstingsdirektörerna har och hålla kontakten med både Vårdförbundet och de anställda ute i verksamheten.