Genom att placera kapitalet i företag som satsar på etiska regler vill TCO förbättra de mänskliga rättigheterna i andra länder.

Det finns olika sätt att arbeta för etiska regler i andra länder. Ett sätt är bojkotter mot länder (som den svenska bojkotten mot Sydafrika under apartheidregimen) eller mot företag (som Vårdförbundets mot Nestlé för dess barnmatshantering).

Nu lanserar TCO en annan idé för Vårdförbundet och övriga TCO-förbund. Genom att placera förbundens pengar – det rör sig om många miljoner kronor – i företag som ställer upp på mänskliga rättigheter och andra fackliga värderingar, och därmed gynna dessa, skulle man kunna driva fram en positivare utveckling i näringslivet och i handeln med andra länder.

För att skaffa sig mer kunskap har TCO låtit ett företag utreda hur det ser ut i andra länder. I bland annat USA och Storbritannien är det vanligare än i Sverige med etiska värderingar när facken placerar sina pengar. Det här innebär inte att avkastningen på kapitalet blir sämre, att TCO-förbunden skulle förlora pengar. Enligt utredningen har företag med etiska regler ofta haft en bättre börsutveckling än andra.