I artikelblocket om vårdtyngdsmätning i förra numret av Vårdfacket föll olyckligtvis en rad bort i slutet av artikeln om RAI (vårdtyngdmätning i äldrevård) och därmed delar av adressen för information om metoden. Här är den fullständiga adressen för att få information om RAI: RAI-enheten, Mariebergsgatan 14, 112 35 Stockholm.