SKÅNE. Ska landstinget även i framtiden driva sjukhusen i Ängelholm och Simrishamn? Ja, helt säkert är det inte. Politikerna har nämligen beslutat att utreda om de kan drivas på annat sätt, till exempel som entreprenad, i privat form eller som kooperativ.