SÖDERMANLAND. En ny politikerorganisation är på gång inom landstinget i Södermanland. Det talas om en ny nämnd med nio utskott, för var och en av länets kommuner, och med många nya fritidspolitiker. Men exakt hur förslaget ska se ut är oklart, eftersom de ansvariga inte lämnar ut mer än mycket knapphändig information. Vårdförbundet i Södermanland är oroligt för att konsekvensen ska bli nya och höga kostnader som går ut över verksamheten.