NORRBOTTEN. ”Skolhälsovården skulle kunna göra mycket för att hjälpa eleverna med deras problem, men vi har ofta så hög belastning att vi inte hinner hjälpa i tid”, säger skolsköterskor i Norrbotten som tycker att man i skoldebatten glömmer hur viktigt deras område är. Ett exempel på belastningen är en skolsköterska i länet som har ansvar för 1 000 elever på fyra skolor.