KALMAR. Eftersom det finns medlemmar som är intresserade av att starta eget kommer Vårdförbundets lokala avdelning i Kalmar att diskutera med landstinget vilka möjligheter det finns. Avdelningen kommer då bland annat att peka på det utredningsförslag som strax före nyåret överlämnades till regeringen, om att fler grupper än i dag ska kunna etablera sig privat, bland annat sjuksköterskor.