ÖSTERGÖTLAND. Vårdförbundets medlemmar som är chefer bör ha mer makt och omvårdnaden bör få högre status, menar Vårdförbundets lokala avdelning i Östergötland och drar nu på alla nivåer igång ett maktprojekt. Frågan kommer att tas upp på olika sätt, bland annat i kontakter med politiker, ledande tjänstemän och forskare.