Det har varit svårt för fackliga organisationer att engagera invandrare i det fackliga arbetet, något som bland annat belystes förra året i Vårdfacket.TCO och LO försöker nu göra något åt det. I slutet av maj håller de två organisationerna en gemensam kurs kallad ”Invandrare och fackligt aktiv”. Tre TCO-förbund har anmält deltagare med invandrarbakgrund, Vårdförbundet, Lärarförbundet och Kommunaltjänstemannaförbundet SKTF. Kursen tar bland annat upp TCOs och LOs invandrarpolitik, invandrarnas onda cirkel och kultur som vapen.