VÄSTMANLAND. Landstingsfullmäktige har beslutat att kliniska lektorat och doktorandtjänster i specifik omvårdnad ska inrättas. Exakt hur tjänsterna ska se ut är inte klart, mer än att det ska finnas en koppling till den praktiska verksamheten.