SKÅNE. Bättre vård för patienterna, förbättrad kompetensutveckling för de anställda och effektivare vård. Det skulle så kallade omvårdnadshus ute i kommunerna innebära, menar Vårdförbundets lokala avdelning i Skåne. Omvårdnadshuset skulle bli en mellanstation mellan specialistsjukvården och hemmet.

I stället för att ligga kvar inom specialistsjukvården, efter till exempel en operation, skulle patienten kunna åka till ett omvårdnadshus. Omvårdnadshuset skulle också kunna fungera som avlastning för anhöriga som vårdar i hemmet. ”Det gäller att ha en vård på rätt nivå, men problemet är de skarpa gränser som finns mellan landstinget och kommunerna som huvudmän”, menar avdelningens ordförande Karin Rangin.