SKARABORG. Det gamla flextidsavtal som Vårdförbundet i Skaraborg haft med landstinget har inte fungerat bra på alla punkter, bland annat när det gäller synen på ersättning när anställda på grund av belastningen inte kunnat ta ut rast. Arbetsgivaren har då ansett att det ska gå inom flexen. Nu finns ett nytt avtal som säger att man får räkna det som övertid och får ersättning för detta.