NORRBOTTEN. Bemanningen av det nya storsjukhuset i Sunderbyn mellan Luleå och Boden är nu klar och det innebär att cirka 2 000 personer fått jobb på de 1 880 befattningarna. Landstinget har skrivit kollektivavtal med alla fack utom Vårdförbundet som inte accepterat de kriterier för anställning som landstinget satt upp. Oenigheten har bland annat gällt synen på antalet tjänsteår och arbetsgivarens krav på övergång till rotationsschema.