ÖSTERGÖTLAND. En arbetsgrupp, kallad Olivia, med representanter för både arbetsgivaren och de fackliga organisationerna inventerar nu behoven av kompetens- och befattningsutveckling i landstinget. Man diskuterar också delegering och eventuell chefsutbildning, eftersom en del chefer inte kan reglerna tillräckligt bra.