ÄLVSBORG. Den arbetsgrupp med representanter för både arbetsgivare och fack som utvärderat 1997 års avtalsrörelse kommer under 1998 att anordna löneseminarier för avdelningschefer och andra chefer som suttit med i löneförhandlingarna. Orsaken är att chefer hanterat frågorna i avtalet på olika sätt, även på sätt som inte varit avsett, och att man anser att cheferna behöver mer utbildning i lönefrågor.