GOTLAND. För att lösa svårigheterna att få nattpersonal har arbetsgivaren utan att koppla in Vårdförbundet erbjudit sjuksköterskor på medicin-, kirurg- och infektionsklinikerna på Visby lasarett 200 kronor för varje natt de arbetar. Erbjudandet har väckt irritation bland sjuksköterskor på övriga kliniker. De tycker att de borde få samma erbjudande.