STOCKHOLM. Stora Sköndal har fått Stockholms stads kvalitetspris som bästa sjukhem i Stockholm. Drivande i kvalitetsarbetet har varit sjuksköterskan och verksamhetschefen Carl-Axel Palm. Sjukhemmet drivs av Erstastiftelsen.