STOCKHOLM. För ett år sedan krävde samtliga fack av ledningen för landstingets västra sjukvårdsområde en mer positiv inställning till samarbete med de fackliga organisationerna. ”Någon förändring har dock inte skett. Ledningen struntar fortfarande i de fackliga representanterna, trots att man på de flesta andra håll i landstinget arbetar för att öka samverkan, delaktighet och inflytande för de anställda ”, säger nu Vårdförbundet och Saco som förklaring till att de för första gången någonsin sagt upp ett samarbetsavtal i landstinget.