GÖTEBORG.  Sjuksköterskorna Margareta Zettergren, Partille, och Inga-May Persson, Älvängen, har fått årets Humanpris för arbetet med att bygga upp och för engagemanget i driften av ett barnhem i Rumänien samt för sin förmåga att förmedla etik och människosyn till personalen där. Priset på 150 000 kronor, delades ut av domprost Caroline Krook, Stockholm.