KALMAR. För att direkt kunna tillämpa den teoretiska utbildningen kommer en speciell utvecklingsavdelning att startas på länssjukhuset i Kalmar. Avdelningen ska drivas av lärare tillsammans med studerande inom sjuksköterske- och sjukgymnastutbildningarna och de studerande ska där kunna träna tillämpning av metoder och andra kunskaper de får under utbildningen.