JÖNKÖPING. Behovet av och intresset för datautbildning är stort i Jönköping. När arbetsgivaren och Vårdförbundets lokala avdelning (i samarbete med tjänstemännens bildningsverksamhet, TBV) tillsammans gick ut och erbjöd sådan utbildning var det många