De sjuksköterskestuderande i Lund som deltog i en minienkät(nr 4/98) om framtida  önskemål om arbetsplats fick aldrig frågan ”Kan du tänka dig att arbeta i äldrevården?”. Av rubriksättning och senare referens till artikeln i tidningen kan uppfattas att frågan hade ställts. Frågorna rörde vilken arbetsplats de tror att de arbetar på till hösten och om tio år, vilket framgår av texten.