SKÅNE. Landstinget i Skåne vill få en bättre kontroll över de anställdas extraknäck. I ett par sjukvårdsdistrikt – efter påpekande från landstingets revisorer – ska verksamhetscheferna varje år lämna in en förteckning över de anställdas bisysslor. Karin Rangin, ordförande i Vårdförbundets lokala avdelning, tycker att det här är bra. Hon tror inte att det innebär något större problem för Vårdförbundet, eftersom så få medlemmar har någon syssla vid sidan om.