JÖNKÖPING. Avdelningsföreståndarna på de tre medicinklinikerna i Jönköping, Värnamo och Eksjö kommer under hösten av Vårdförbundets lokala avdelning att få utbildning om karriärvägar. Syftet är att de sedan ska starta karriärvägsprojekt på sina kliniker.