VÄSTMANLAND. I Västmanland är man orolig för att det ska bli brist på sjuksköterskor och har försökt förebygga det. I slutet av augusti fick 79 vikarier, många unga, fast anställning inom landstinget. De har dock inte fått någon fast placering och arbetstidsgraden är 75 procent.