KRONOBERG. När landstinget talade om att de anställda skulle ges möjligheter att läsa engelska kom ansökningar från flera hundra intresserade. Alla kunde dock inte beredas plats i den undervisning som börjat i höst. Men 45 lyckliga får nu utbildning som ger dem möjlighet att söka sig till högskolan och ytterligare 45 som redan har rätt formell kompetens får uppfräschning av sina kunskaper. De 90 får gå halva kurserna på arbetstid och arbetsgivaren betalar även avgifter och litteratur.