NORRBOTTEN. Norrbottens läns landsting ska genomföra en attitydundersökning där alla anställda får svara på frågor om vad de tycker om jobbet, om arbetssituationen och hur landstinget är som arbetsgivare. Tanken är att liknande undersökningar ska genomföras
varje år.