VÄSTMANLAND. Eftersom allt fler nattsjuksköterskor söker sig över till dagarbete för att de inte orkar längre och det är svårt att rekrytera nya nattsjuksköterskor, har landstinget i Västmanland börjat införa rotationstjänster. För att det ska ske på för medlemmarna bästa sätt, till exempel utan tvång, har Vårdförbundets lokala avdelning bildat en arbetsgrupp tillsammans med arbetsgivaren.