GÄVLEBORG. Många av förbundets medlemmar är inblandade i arbetet med att förändra arbetsorganisationen, men kopplingen till sådant som karriärstegar och andra fackliga krav är inte alltid självklar. För att få den kopplingen deltog Vårdförbundets företrädare i Gävleborg i en av den lokala avdelningen arrangerad utbildning den 10–11 september.