KRONOBERG. Om sjukhusdirektören Ove Löfqvist får som han vill kommer det de närmaste åren att ske en rad stora förändringar på Centrallasarettet i Växjö.

I ett nytt förslag från honom, kallat ”Att arbeta utan gränser” får bland annat sjuksköterskeyrket en högre status (till exempel ska det finnas en omvårdnadskunnig i stab jämställd med chefläkaren). Vidare talas det om att föra samman avdelningar, till exempel akuten och ambulansverksamheten, och att samarbetet mellan olika enheter måste förbättras.