GOTLAND. Satsningen på telemedicin i Visby fortsätter. Dels bygger man ut samarbetet med Huddinge sjukhus, dels är ett utbyte på gång med estländska Tallinn. I förlängningen talas också om arbetsbyte för sjuksköterskor.