JÖNKÖPING. Ungefär 400 landstingsanställda medlemmar i Vårdförbundet har deltagit i de datacirklar som förbundets lokala avdelning i Jönköpingarrangerat tillsammans med TBV, Tjänstemännens bildningsverksamhet. Utbildningen har varit på två nivåer, för nybörjare och för dem som haft vissa kunskaper. Landstinget har betalat en del av kostnaden.