E-post som kommer in till offentliga myndigheter är offentlig, enligt en dom nyligen i regeringsrätten. Domen innebär till exempel att en enskild person har rätt att läsa den e-post som kommit in till eller skickats av ett landstingsråd eller kommunalråd.