GÖTEBORG. På Sahlgrenska universitetssjukhuset finns en grupp på cirka 50 anställda med en speciell uppgift utöver ordinarie arbete: att vara i beredskap (även under arbetstid) för att kunna öppna en ny vårdavdelning, ofta med ett fåtal timmars förvarning. Det senaste året har det varit vanligt att man tillfälligt öppnat en ny avdelning för att ordinarie vårdplatser inte räckt till. Vårdförbundet och arbetsgivaren har nu kommit överens om ett avtal som ger den här gruppen 700 kronor per tjänstgöringsdag utöver ordinarie lön de första fyra dagarna som den nya avdelningen är öppen och 400 kronor följande dagar. Gruppens chef har dessutom ett speciellt chefstillägg.