VÄSTMANLAND. Sjuksköterskan Marie-Louise Sternbom och biomedicinska analytikerna Ingrid Hurtig och Gun Söderlund i Västerås har av landstinget fått ett nyinrättat stipendium för ett projekt om provtagning på prematura barn.