HALLAND. Tillsammans med Psykologförbundet har Vårdförbundet i Halland uppvaktat landstinget om att utarbeta regler och rutiner som underlättar för de två förbundens medlemmar att teckna vårdavtal.